• Caption title
  Caption title
  Stacks Image 1403
 • Caption title
  Caption title
 • Caption title
  Caption title
 • Caption title
  Caption title
 • Caption title
  Caption title
 • Caption title
  Caption title
 • Caption title
  Caption title
 • Caption title
  Caption title
 • Caption title
  Caption title
 • Caption title
  Caption title
 • Caption title
  Caption title
 • Caption title
  Caption title
 • Caption title
  Caption title
 • Caption title
  Caption title
 • Caption title
  Caption title
 • Caption title
  Caption title
 • Caption title
  Caption title
 • Caption title
  Caption title

VideoDrone disclaimer - vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Videodrone en haar (in) directe medewerkers niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de (video en foto) inhoud van de site.
Videodrone aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Videodrone.
Videodrone kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen en of publicaties.

Videodrone kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden onder uitdrukkelijk voorbehoud van externe omstandigheden zoals (onwerkbare) weerssituaties, bebouwing, aanwezige (groepen)mensen of dieren, mogelijke stoorzenders zoals GSM masten,WiFi hotspots, zendmasten, militaire constructies of aanwezigheid van politie en hulpdiensten, wiens apparatuur kan storen op de door Videodrone gebruikte apparatuur.
Met het oog hierop wordt de gebruiker/aanvrager van de diensten van Videodrone altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de via deze site aangeboden services.

VideoDrone vliegt uitsluiten onder de door IL&T gestelde voorwaarden met betrekking tot drone vliegen in Nederland. Alle hiervoor benodigde opleidingen zijn door de medewerkers van VideoDrone gevolgd bij de daarvoor bevoegde instanties.
Hier kunt u lezen wat deze voorwaarden inhouden.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/ of aangepast. Videodrone behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De aanvrager/gebruiker van de diensten van Videodrone dient actief te anticiperen op mogelijke (externe) omstandigheden, die het werken op de in overleg met Videodrone bepaalde dag(en) moeilijk of onmogelijk zouden maken. Een geboekte opnamedag dient uiterlijk de dag er aan voorafgaand, voor twaalf uur s’middags te worden geannuleerd. Indien dit niet gebeurt behoud Videodrone zich het recht voor om 75 %van de afgesproken dagprijs te factureren.
Wie wij zijn
De medewerkers van VideoDrone hebben allemaal hun oorsprong binnen de film, tv, fotografie, techniek of een combinatie daarvan.

Wij zijn een groep zeer gedreven en enthousiaste collega's die het maken van mooie aerial' s, gecombineerd met het plezier van het vliegen graag met onze opdrachtgevers delen.

Door het commercieel vliegen met onze zelfgebouwde drone's zijn we altijd in staat om de meest nieuwe technieken in de praktijk te testen. Hierdoor hebben onze opdrachtgevers altijd de zekerheid dat we met degelijk en modern, goed onderhouden materiaal werken.
Neem Contact Op
Tarieven en algemene informatie:
Vincent van Schijndel
E: vincent@videodrone.nl
T: 085 201 7421
--
Vragen over vliegen en techniek
Vincent van Schijndel
E vincent@videodrone.nl
T: 085 201 7421
--
Vragen over speelfilm & dramaproducties
Vincent van Schijndel
E vincent@videodrone.nl
T: 085 201 7421
--
voor overige vragen klik
hier
of bekijk onze
FAQ
--
bezoek adres:
Baarnsche Dijk 9
3741LN BAARN
Regelgeving
VideoDrone is één van de weinige bedrijven die een bedrijfsontheffing hebben van IL&T, waardoor we gerechtigd zijn om binnen de geldende regelgeving commerciële vluchten met een RPAS uit te voeren.

Hiermee zijn we één van de zeer weinige gecertificeerde bedrijven die in Nederland deze diensten mogen aanbieden.

VideoDrone levert gespecialiseerde arial's, zowel foto als video, voor vrijwel alle omroepen en productiehuizen in Nederland en het bedrijfsleven. Daarnaast mogen wij ons verheugen in een groeiend aantal buitenlandse opdrachtgevers.


Hieronder een overzicht van de camera's waarmee wij kunnen vliegen:
Panasonic GH3 / GH4
Canon ; 5d, 7d, c300, c500
Sony ; F5/F55
Red ; Scarlet, Epic, Dragon

Mocht de gewenste camera niet in bovenstaande lijst voorkomen, vraag dan naar de mogelijkheden.
Stacks Image 1088